Ukinut policijski sat u Brčkom

22.5.2020. Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, uvažavajući epidemiološku situaciju na teritoriji Brčko distrikta BiH na dan 22. 5. 2020. godine, donio je Naredbu o stavljanju van snage Naredbe o zabrani kretanja, te je shodno tome od danas omogućeno kretanje licima i nakon 23.00 sata.

Image for news

Međutim, pored omogućavanja kretanja licima, podsjećamo da su i dalje na snazi naredba od 8. 5. 2020. godine, kojom se zabranjuje javno organizovano okupljanje i zajedničko kretanje u broju većem od 50 lica na javnim mjestima i otvorenim i zatvorenim javnim površinama, i Naredba o epidemiološkim preporukama za rad ugostiteljskih objekata u sklopu primjene mjera prevencije širenja COVID-19.

S tim u vezi podsjećamo da su zaposleni u ugostiteljskim objektima, ali i gosti koji posjećuju iste i dalje u obavezi da se pridržavaju svih preporuka i mjera koje su i dalje na snazi, te da će svako okupljanje u većem broju od 50 lica (koje čine zaposleni i gosti), biti sankcionisano od nadležnih organa Brčko distrikta BiH. Stavljene su van snage i sve naredbe koje se tiču ograničenja radnog vremena.

Štab za zaštitu i spašavanje donio je naredbu kojom će od utorka 26. maja 2020. godine biti dozvoljen rad igraonica i rođendaonica za djecu kao i odobreni treninzi i sportsko-rekreativne aktivnosti u sportskim objektima, uz poštovanje naredbi o načinima ponašanja tokom epidemije COVID-19 koje će biti objavljene na službenom portalu Vlade Brčko distrikta BiH www.vlada.bdcentral.net.

Štab za zaštitu i spašavanje upućuje podršku i zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ i Pododjeljenju za javno zdravstvo koji su bili angažovani tokom pandemije. Pozivamo Upravni odbor JZU da predloži odluke o nagrađivanju zaslužnog i medicinskog i nemedicinskog osoblja, ali isključivo onih koji tokom pandemije nisu koristili ni dana odmora ili bolovanja.