U Brčkom pooštrene epidemiološke mjere

9.4.2021. Nakon održane 94. sjednice Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu:

Image for news

Obustavlja se od dana 12. 4. 2021. do 16. 4. 2021. godine odvijanje odgojno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kako slijedi:

a) za učenike od 6. do 8. razreda osnovnih škola,

b) za učenike 1. do 3. razreda srednjih škola.

Za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji su izuzeti iz člana 1. ove naredbe nastavlja se odvijanje odgojno-obrazovnog rada.

Na današnjoj sjednici Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu:

(1)   Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih 15

(petnaest) dana u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 sati.

(2)   Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja rad dežurnih apoteka i benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.

(3)   Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

(4)   Za provođenje ove naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(5)   Prema osobama koje se ponašaju suprotno od člana 1. stava (1) ove naredbe Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta

Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u zatvorenim prostorima a na otvorenom prostoru u grupi od dva ili više lica i da održavaju fizičku distancu od 2 metra, osim članova užeg domaćinstva.

 1. Ograničava se rad svim privrednim subjektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim privrednim subjektima iz člana 1. stav (2) i (3) ove naredbe, do 19.00 sati.
 1. Radno vrijeme privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, u dijelu prometa krajnjim kupcima ograničava se do 19.00 sati.
 1. Dozvoljavaju se rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru do 19.00 sati.
 1. U ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dozvoljeno je da mogu biti maksimalno 2 (dvije) osobe za jednim stolom, a ukoliko su iz istog domaćinstva maksimalno do 4 (četiri) osobe.
 1. Zabranjeno je svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, di-džejevima i slično.
 1. Zadužuje se Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat i Policija Brčko distrikta BiH da u skladu u svojim nadležnostima vrše pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1141SM-213/20 od 8. 5. 2020. godine, kao i kontrolu poštovanja svih preporuka u skladu s vrstom djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s ovom naredbom, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19, te ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu istom onemogući daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu gdje se zadužuju rukovodioci svih organa javne uprave da sva putnička vozila koja se vode u njihovim evidencijama stave na raspolaganje JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine kako bi se ista koristila za prevoz pacijenata pozitivnih na korona virus COVID-19.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donio je i Uputstvo o pravilnom nošenju maske, a u skladu s preporukom Kriznog štaba u zdravstvu:

UPUTSTVO O PRAVILNOM NOŠENJU MASKI

 • PRIJE STAVLJANJA MASKE, OPRATI RUKE SAPUNOM I VODOM ILI ALKOHOLNIM DEZINFICIJENSOM.
 • POKRITI USTA, NOS I BRADU MASKOM, PROVJERITI DA SU RUBOVI MASKE PRAVILNO POSTAVLJENI I DA DOBRO PRIANJAJU UZ LICE.
 • IZBJEGAVATI DIRANJE MASKE TOKOM KORIŠTENJA. AKO JE DIRAMO, POTREBNO JE OPRATI RUKE SAPUNOM I VODOM ILI ALKOHOLNIM DEZINFICIJENSOM.
 • MASKU KOJA SE NAVLAŽILA, ZAMIJENITI NOVOM.
 • MASKU SKIDATI SA ZADNJE STRANE (NE DIRATI PREDNJI DIO) TE JE BACITI U KANTU ZA OTPAD.
 • NAKON TOGA, OPRATI RUKE SAPUNOM I VODOM ILI ALKOHOLNIM DEZINFICIJENSOM.
 • PLATNENE MASKE BI SE NAKON JEDNOG NOŠENJA TREBALE OPRATI NA 95 STEPENI, A NAJMANJE NA 60 STEPENI I DOBRO OSUŠITI.
 • NAJVAŽNIJA MJERA JE DRŽANJE DISTANCE.