Telegram saučešća povodom smrti fra Mirka Jozića

26.06.2022. Povodom smrti uglednog brčanskog i bosanskohercegovačkog franjevca fra Mirka Jozića, u ime Vlade Brčko distrikta BiH upućujemo izraze najdubljeg saučešća njegovim srodstvenicima i župljanima, svim franjevcima u Bosni i Hercegovini.

Image for news

Vijest o iznenadnoj smrti fra Mirka Jozića, teologa, filozofa i donedavnog predsjednika Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u Brčkom, pogodila je sve ljude koji su poznavali ovog velikog čovjeka.

Imali smo priliku da se s ovim uglednim svećenikom i filozofom družimo i sarađujemo. Njegova širina i blagost kojom je zračio ostat će zauvijek u našem sjećanju.

Ovaj ugledni svećenik i kulturni i javni radnik među nama Brčacima također će biti upamćen kao čovjek koji se zalagao za njegovanje kulture dijaloga, međusobnog razumijevanja drugog i drugačijeg. Vrlo često je naglašavao da takav napor vrijedi učiniti jer to vodi ka unapređenju i razvoju društva, kulturnom oplođivanju, a ne njegovoj dekadenciji.

Ovaj poznati franjevac rođen je 1947. godine u Donjem Vukšiću kod Brčkog. Osnovnu školu završio je u Ulicama i Bukviku, a gimnaziju u Visokom. Uz svećenički poziv uporedo je studirao i bavio se naukom. Teološki fakultet završio je u Ljubljani, Filozofski fakultet u Sarajevu, a doktorirao je filozofiju 1986. u Minhenu.

Bio je svećenik u Tuzli, profesor u gimnaziji u Visokom, te na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, ali i gostujući profesor na više evropskih univerziteta.

U zavičaj se vratio 2012. godine kao župni vikar u Dubravama gdje je službovao do 2016. godine i vikar u Zoviku od 2016. do smrti.

Široj brčanskoj javnosti ostat će upamćen kao predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Podružnica Brčko, u periodu od 2018. do maja 2022. godine.  

Još jednom izražavamo saučešće svima koji su poznavali i cijenili fra Mirka Jozića.

                                                

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                        Esed Kadrić

                                                           

                                                                                    ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                                                                                       dr. Anto Domić