Šef odjeljenja za zdravstvo primio mlade buduće specijaliste medicine

28. 9. 2010. -  Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Admir Čandić primio je mlade buduće brčanske specijaliste medicine iz različitih grana i sa njima razgovarao o njihovom budućem angažmanu u medicini.

Image for news

"Pozvao sam sve mlade kolege iz Brčko distrikta BiH koji su dobili odluke i ugovore o specijalizaciji iz određenih grana medicine. Radi se oko 9 specijalizacija i riječ je o mladim ljudima koji su budućnost naša. Prvi put u nekoliko zadnjih godina u paketu šaljemo ovoliki broj mladih ljekara na specijalizacije", kazao je Čandić.

Nakon završenog sastanka Čandić im je poželio sreću i uspjeh i kazao da prate savremena naučna dostignuća kako bi nakon povratka u Brčko distrikt BiH svoja znanja primijenili i u brčanskom Zdravstvenom centru.