Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

17.9.2020. Presjek stanja: (ažurirano 17.9.2020. godine u 12:00h)

Image for news

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,

broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je:

 

Opis/datum

13.09.

(u 11 sati)

14.09.

(u 11 sati)

15.09.

(u 11 sati)

16.09.

(u 11 sati)

17.09.

(u 11 sati)

I

Ukupan broj lica

pod zdravstvenim nadzorom

(stanje na dan)

318

320

318

314

309

II

Broj lica

koja su izašla iz zdravst. nadzora

(istekao nadzorni period)

0

2

6

5

15

III

Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II)

318

318

312

309

294

 

 

Ukupan broj lica testiranih lica je:

 

Opis/datum

17.09.

(u 11 sati)

I

Broj lica od kojih je uzet uzorak

3520

II

Dobijeni rezultati, a od toga

3502

       a) Pozitivni

304

       b) Negativni

3198

 

III

Čeka se na rezultate

18

IV

Broj izliječenih

276

V

Smrtni ishodi

20

VI

II a-IV-V (aktivni slučajevi)

8

 

 

NAPOMENA:

Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu.

U Brčko distriktu BiH danas bez novih slučajeva zaraze virusa korona.

 

Javna zdravstvena ustanova

„Zdravstveni centar Brčko“

 

Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente

zaražene virusom korona smješteno je:

Ukupno pacijenata:

2

Starosna dob pacijenata:

Mlađi

0

Srednje životne dobi

1

Stariji

1

Klinička slika pacijenata:

Lakša klinička slika:

0

Srednje teška klinička slika:

2

Teška klinička slika:

0

U toku jučerašnjeg dana nije bilo prijema, niti otpusta pacijenata.

 

 

Inspektorat Brčko distrikta BiH

 

Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je i uručila zaključno sa 17. 09. 2020. godine:

1351

Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH

79

Rješenja o produženju izolacije i zdravstvenog nadzora za građane Brčko distrikta BiH

74

Rješenja o prekidu izolacije za građane Brčko distrikta BiH

1504

Ukupno izdatih rješenja

U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH   obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima. Kontrole se obavljaju najmanje 2 puta u toku jednog dana kod istog subjekta.

 

 

 

 

 

Policija Brčko distrikta BiH

 

 

 

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH

u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost:

Ukupan broj zaprimljenih prijava

       ---

Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane

Inspektorata izdata rješenja o izolaciji:

       ---

Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi:

       ---

Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi:

       ---

Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-

 

broj slučajeva:

 

broj lica:

 

      

     ---    

  

     ---

Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana:

     68

Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana:

     ---

 

 

 

Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:

 


Pododjeljenje za javno zdravstvo

za sve informacije u vezi sa korona virusom

0800 50 606

 


Policija Brčko distrikta BiH

za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama

122

 

Inspektorat Brčko distrikta BiH

049 220 061

 

Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije

121 i 123

 

 

#postujnaredbe

#postujnaredbe

#postujnaredbe

 

 

 

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH