Saopštenje Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

Presjek stanja: (ažurirano 10.8.2020. godine u 12:00h)

Image for news

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana,

broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je:

 

Opis/datum

06.08.

(u 11 sati)

07.08.

(u 11 sati)

08.08.

(u 11 sati)

09.08.

(u 11 sati)

10.08.

(u 11 sati)

I

Ukupan broj lica

pod zdravstvenim nadzorom

(stanje na dan)

504

515

519

536

537

II

Broj lica

koja su izašla iz zdravsrt. nadzora

(istekao nadzorni period)

5

18

0

0

35

III

Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II)

499

497

519

536

502

 

 

Ukupan broj lica testiranih lica je:

 

Opis/datum

10.08.

(u 11 sati)

I

Broj lica od kojih je uzet uzorak

2250

II

Dobijeni rezultati, a od toga

2218

       a) Pozitivni

243

       b) Negativni

1975

 

III

Čeka se na rezultate

32

IV

Broj izliječenih

72

V

Smrtni ishodi

15

VI

II a-IV-V (aktivni slučajevi)

156

 

NAPOMENA:

Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu.

Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano još dva nova slučaja virusa korona.

Radi se o jednoj ženskoj osobi koja je 1958. godište i jednoj muškoj osobi 1954. godište. 

 

Javna zdravstvena ustanova

 „Zdravstveni centar Brčko“

 

Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente

zaražene virusom korona smješteno je:

Ukupno pacijenata:

                         17

Starosna dob pacijenata:

Mlađi

3

Srednje životne dobi

1

Stariji

13

Klinička slika pacijenata:

Lakša klinička slika:

2

Srednje teška klinička slika:

14

Teška klinička slika:

1

 

U toku jučerašnjeg dana bila su dva prijema, jedna ženska osoba 1958. godište i muškarac 1954. godište sa srednje teškom kliničkom slikom.

  

Inspektorat Brčko distrikta BiH 

                                 

Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta  na terenu izdala je i uručila zaključno sa 10. 8. 2020. godine:

1025

Rješenje o izolaciji i zdravstvenom nadzoru za građane Brčko distrikta BiH

38

Rješenja o produženju izolacije i zdravstvenog nadzora za građane Brčko distrikta BiH

28

Rješenja o prekidu izolacije za građane Brčko distrikta BiH

Inspektori obavljaju kontrole provođenja preporučenih mjera za sprečavanje širenja bolesti virusa korona u ugostiteljskim objektima.

U skladu s Naredbom Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH kontrole se obavljaju najmanje 2 puta u toku jednog dana kod istog subjekta.

 

  

Policija Brčko distrikta BiH 

 

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su sproveli sledeće aktivnosti u periodu od 07., 08., i 09.08.2020. godine:

Ukupan broj zaprimljenih prijava

      20

Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane

Inspektorata izdata rješenja o izolaciji:

    179

Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi:

     179

Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi:

      ---

Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-

 

broj slučajeva:

 

broj lica:

 

      

      28  

   

     28  

Obilazak objekata – poštivanje radnog vremena i zabrana:

    136

Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana:

        1

  

Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:

 


Pododjeljenje za javno zdravstvo

za sve informacije u vezi sa korona virusom

0800 50 606

 


Policija Brčko distrikta BiH

za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama

122

 

Inspektorat Brčko distrikta BiH

049 220 061

 

Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije

121 i 123

  

#postujnaredbe

#postujnaredbe

#postujnaredbe

  

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH