Saopćenje za javnost - 29.09.2010.

29.9.2010. - Statističke institucije u Bosni i Hercegovini realizovat će preliminarni popis poljoprivrede u pet odabranih općina širom BiH, uključujući i Brčko distrikt BiH u periodu od 4. do 18. oktobra ove godine. U Brčko distriktu pilot popisom poljoprivrede ukupno je predviđeno anketiranje 82 domaćinstva iz naselja Buzekara i Dubrave.

Odabrana domaćinstva će posjetiti anketari, angažovani preko projekta u saradnji sa statističkim institucijama. Anketari će razgovarati sa nosiocima domaćinstava koji će odgovarati na pitanja iz upitnika za domaćinstvo, kojim će se prikupljati podaci vezani za poljoprivredu i ruralni razvoj na nivou domaćinstva, te sa odgovarajućim licima u zajednici o širokim pitanjima koja se tiču ruralnog razvoja. Svi podaci će biti povjerljivi i koristit će se samo za potrebe statističke obrade.