Data saglasnost na angažovanje stručnjaka iz potrebnih medicinskih oblasti radi osiguranja pomoći i podrške sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2024. godinu

16.2.2024. Na prvom nastavku 37. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine data je saglasnost šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za angažovanje stručnjaka iz potrebnih medicinskih oblasti radi osiguravanja pomoći i podrške sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH za 2024. godinu.

Image for news

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobreni su programi utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti člana porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida, slučaj smrti civilne žrtve rata kao i za slučaj smrti demobilisanog borca i člana uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Na prijedlog istog odjeljenja usvojen je i Program utroška sredstava za dodjelu kapitalnog transfera za rekonstrukciju sistema za razvod medicinskih plinova za potrebe JZU ,,Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH u visini od 250.000,00 KM, kao i Program utroška sredstava donacija Crvenom križu/krstu Brčko distrikta BiH za saradnju na projektu „Starenje i zdravlje”.

Članovi Vlade su na prijedlog Ureda gradonačelnika odobrili tekuće donacije i Program utroška sredstava Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za prevoz učenika – djece sa poteškoćama u razvoju i program užine za djecu slabijeg imovinskog stanja u ukupnom iznosu od 85.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove odobrene su donacije i Program utroška sredstava za tekuće donacije mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH u iznosu od 390.000,00 KM. Na prijedlog istog odjeljenja usvojen je Zaključak u kojem je navedeno da nema primjedbi na tekst Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat.

Na prijedlog Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju data je saglasnost za zaključivanje Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropskog socijalnog fonda plus. Na prijedlog istog odjeljenja razmatran je i Izvještaj o provedenoj edukaciji, obuci i treningu rukovoditelja/službenika zaduženih za pitanja iseljeništva i saradnji s iseljeništvom i Izvještaja o realizaciji organizovanja studijskih posjeta iseljeništvu. Članovi Vlade su na prijedlog ovog odjeljenja imenovali i predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH u Delegaciju Bosne i Hercegovine za prezentaciju 14. i 15. periodičnog izvještaja BiH o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminisanju rasne, kao i svih oblika diskriminacije.

Na današnjoj sjednici imenovan je i predstavnik Brčko distrikta BiH za člana Upravnog odbora projekta pod nazivom „Podrška EU podizanju kvaliteta stručnog obrazovanja”.

Članovi Vlade razmatrali su i Informaciju u vezi s nacrtom dvogodišnjeg Sporazuma o saradnji između Bosne I Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za period 2024–2025. godina kao i Informaciju Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sačinjene na zahtjev zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH Đorđa Popovića.

Odobren je i Program utroška sredstava donacija gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.