Program rada Vlade za 2019. godinu upućen u Skupštinu

6.2.2019. Članovi izvršne vlasti Brčko distrikta BiH su na sjednici Vlade odobrili dopunjen Program rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2019. godinu.

Image for news

Gradonačelnik Siniša Milić podsjeća da je program koncipiran na Općoj politici Brčko distrikta BiH, Akcionom programu za provođenje mjera iz Reformske agende i drugim strateškim i planskim dokumentima rada institucija. 

S ciljem zaustavljanja odlaska ljudi s ovih prostora, planom su predviđeni prijedlozi za usvajanje preko 50 izmjena i dopuna te osnovnih zakona.

„Očekuje se usvajanje zakona o poslovnim zonama, niz izmjena zakona i propisa koji će omogućiti jednostavniju registraciju poslovnih subjekata i stvoriti im povoljan pravni i ekonomski ambijent. U ovoj godini nas očekuje i formiranje Zavoda za planiranje i razvoj Brčko distrikta BiH, koji će biti prepušten domaćim kadrovima”, ističe Milić, najavljujući da program predviđa i formiranje javnog univerziteta, te uspostavljanje osnovnih i srednjih škola s prefiksom javnih ustanova.

Za realizaciju programa predviđeno je 120 miliona maraka, od kojih je veliki dio namijenjen za socijalna davanja (25.000.000 KM). „Za kapitalni budžet je izdvojeno oko 11.000.000 KM, tako da uz sredstva iz ranijih godina imamo na raspolaganju oko 95.350.000 KM namijenjenih za realizaciju kapitalnog budžeta“, pojašnjava Milić, nastavljajući da se sredinom ovog mjeseca aktivnije radi na procesu fiskalizacije.

U ovoj godini, prema utvrđenom roku, u maju se očekuje završetak zaobilaznice. U pripremi je i akt o utvrđivanju lokacije za izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane, koji bi se uskoro trebao naći na stolu članova izvršne i zakonodavne vlasti. Pitanje gradskog stadiona također će biti otvoreno u smislu njegove prave namjene za koju je građen.

Članovi Vlade na redovnoj sjednici razmatrali su i odobrili Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te Zakona o turističkoj djelatnosti, koje su, kako kaže šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević, usmjerene ka pojednostavljivanju procedura za otpočinjanje biznisa prema obavezi Agende BiH za evropski put.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o preuzimanju dioničkih društava, Smjernice za izradu nacrta zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, te Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Brčko distrikta BiH. Članovi Vlade su informisani o rješenju Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u vezi sa stečajnim postupkom nad DD „Novi Bimeks“ preduzeće za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda Brčko.