Privredno vijeće pokrenulo inicijativu za izmjenu niza zakona

15.3.2019. Privredno vijeće Brčko distrikta BiH održalo je treću sjednicu na kojoj je odlučeno da se započne procedura za izmjenu Zakona o Privrednoj komori Brčko distrikta BiH, čime će se značajno unaprijediti rad ove organizacije, ali i privrede Brčko distrikta BiH u cjelini.

Image for news

Jedan od zaključaka koji su usvojili članovi Privrednog vijeća, kojim predsjedava gradonačelnik, a čine ga predstavnici izvršne, zakonodavne vlasti i realnog sektora, jeste pokretanje procedure za izmjenu Zakona o porezu na dohodak čiji će nosilac aktivnosti biti Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, putem kojeg će doći do smanjenja poreznih obaveza na dohodak, a samim tim do povećanja plata zaposlenih u ovoj lokalnoj zajednici. Privredno vijeće je odredilo rok od 30 dana za stavljanje ovog zakona u daljnju proceduru usvajanja.

Isti rok je određen i za izmjenu Zakona o porezu na dobit, kojim će se sa 10% oporezovati privredni subjekti koji dolaze van Brčko distrikta BiH, a vrše neke usluge i radove te pritom nemaju registrovano sjedište niti poslovnu jedinicu u Brčkom.

Privredno vijeće je podržalo i donošenje Zakona o poslovnim zonama Brčko distrikta BiH, ali i raspravljalo o pitanju graničnog prelaza Brčko – Gunja i zatvaranja mosta te pozvalo na hitno rješavanje ovog pitanja u smislu delegiranja problema putem institucija i na državni nivo.

Jedan od zaključaka sjednice Privrednog vijeća jeste i da se apeluje na Skupštinu Brčko distrikta BiH da svi zakoni koji dolaze na usvajanje od strane Skupštine budu prethodno razmatrani na Ekonomsko-socijalnom vijeću, kao što to radi i Vlada za zakone koji se delegiraju u ime izvršne vlasti.