Predstavnici Distrikta u Jajcu razgovarali o turizmu

24.5.2023. Šef Kabineta gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Nedim Hamzabegović i v. d. direktor Turističke organizacije Brčko distrikta BiH Miloš Stankić održali su sastanak u općini Jajce sa zamjenikom načelnika Općine Jajce Safetom Varenikićem i direktorima Turističke zajednice općine Jajce, JU Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca i JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“.

Image for news

Sastanak je održan s ciljem razmjene iskustava iz oblasti turizma, načini poboljšanja turističkog sadržaja, rada i ponuda turističkih objekata kao značajnog privrednog generatora. Tom prilikom posjetili su i nekoliko značajnih turističkih destinacija u općini Jajce.

Općina Jajce, jedna je od razvijenijih u BiH koja se ističe po brojnim turističkim atrakcijama, raznovrsnom turističkom ponudom, kulturno-historijskim spomenicima, prirodnim resursima te kulturno-umjetničkim sadržajem.