Potpisan ugovor o partnerstvu između USAID BiH i Brčko distrikta BiH na implementaciji projekta „Diaspora Invest“

16.5.2023. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH prim. dr. Zijad Nišić, i ambasador Murphy potpisali su danas izjavu o saradnji Vlade SAD-a sa Brčko distriktom BiH, kao i ugovor o partnerstvu na implementaciji USAID projekta „Diaspora Invest“, što predstavlja još jedan korak ka angažmanu dijaspore u lokalni razvoj.

Image for news

Pokrenut u oktobru 2022. godine, USAID-ov petogodišnji projekt „Diaspora Invest“, vrijedan 15,7 miliona dolara, podstiče saradnju između lokalnih zajednica i dijaspore BiH i katalizira ulaganja iz dijaspore i prenos znanja kao podršku ekonomskom i društvenom razvoju BiH.

Aktivniji angažman pojedinaca iz dijaspore i poslovne zajednice ključan je za razvoj naše lokalne zajednice. Očekuje se da će takav angažman dodatno podsticati doprinose dijaspore i stvoriti pozitivne učinke prelijevanja na lokalna mala i srednja preduzeća kao i na cijelu našu lokalnu zajednicu.