Potpisan ugovor o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu BiH

Vlada Brčko distrikta BiH je potpisala Ugovor o finansijskim uslugama kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Brčko distrikta BiH sa sljedećim bankama:

Komercijalna banka A.D. Banja Luka; Uzunovića 15, Brčko
Pavlović International banka A.D. Slobomir Bijeljina; Bulevar mira 1, Brčko
Bobar banka A.D. Bijeljina; Mehmedagića broj 1, Brčko

Ovim putem obavještavamo sve registrovane poljoprivredne proizvođače sa područja Brčko distrikta BiH da zahtjeve za poljoprivredne kredite mogu podnijeti u navedenim bankama.

Image for news