Pododjeljenje za pisarnicu sa zajedničkim poslovima

Djelokrug rada:
Služba pisarnice sa zajedničkim poslovima, koja djeluje u sastavu Odjeljenja za javni registar, u cilju efikasnijeg funkcionisanja u okviru svojih djelatnosti, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, organizovana je kroz četiri službe i to:

1. Pisarnica - Protokol
2. Kurirska služba
3. Služba obezbjeđenja
4. Higijenska služba

Svaka od navedenih službi ima zadatak da obavlja poslove u okviru ovlaštenja i nadležnosti utvrđenim propisima o kancelarijskom poslovanju i drugim propisima i podzakonskim aktima.

Pisarnica predstavlja organizacionu jedinicu gdje se vrši: prijem, zavođenje, razvrstavanje i dostava pošte, zahtjeva građana i pravnih lica u odjeljenjima-odjelima administracije Brčko Distrikta, kao i vođenje kartoteke aktivnih i pasivnih predmeta i njihovo arhiviranje na kraju kalendarske godine.

Protokol-prijemna kancelarija protokoliše i zavodi razna rješenja, odluke, saglasnosti i razne dopise iz odjeljenja Vlade Brčko Distrikta, a svi završeni predmeti se arhiviraju.

Služba obezbjeđenja vrši poslove koji se odnose na bezbjednost zgrade Vlade Distrikta, ljudi i materijalnih dobara u zgradi i okolini, vrši kontrolu kretanja građana u zgradi, upućivanje stranaka u željene službe, vodi računa o protivpožarnoj zaštiti zgrade, te obavještava nadležne službe, u slučaju potrebe, za njihovim angažovanjem, kao i druge poslove iz djelokruga rada i radnih zadataka.

Higijenska služba, vrši svoje redovne aktivnosti održavanja higijene u zgradi Vlade Brčko Distrikta, održavanje čistoće, svakodnevno pregledavanje svih sanitarija u zgradi, kao i čišćenje tepiha, tepih staza, pranje prozora, zavjesa i drugih poslova koji se odnose na održavanje čistoće.

Služba zajedničkih poslova je odgovorna za dinamiku podnošenja zahtjeva vezano za nabavku sredstava i usluga, a sve u skladu sa usvojenim Budžetom, koja je usmjerena na rješavanje potreba nabavke materijala (kancelarijskog i higijenskog) i za dugoročne potrebe nabavke opreme za Odjeljenje javnog registra, kao i za tekuće održavanje.

Svi zahtjevi za nabavku robe i usluga Odjeljenja praćeni su iz ove službe, što znači da je praćenje vršeno od samog podnošenja zahtjeva pa do njegove realizacije.