Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Pododjeljenje za matičnu evidenciju

Djelokrug rada:


- vođenje matičnih knjiga (redovni i naknadni upisi, ispravke i promjene u matičnim knjigama)


- evidentiranje svih upisa i promjena u matičnim knjigama u bazu podataka u elektronskom obliku


- izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama upisanim u službenoj evidenciji


- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija


- upravni postupak iz oblasti građanskih stanja i sticanja državljanstva


- ovjera potpisa, prepisa i rukopisa


- izdavanje radnih knjižica


- izrada analiza, informacija i izvještaja o radu Pododjeljenja


- izrada programa rada Pododjeljenja


- izrada budžeta Pododjeljenja


- dostavljanje statističkih podataka Agenciji za statistiku Brčko distrikta BiH


- drugi poslovi po nalogu šefa Odjeljenja-Odjela i Gradonačelnika.