Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Pododjeljenje za katastarske knjige

Djelokrug rada:


Pododjeljenje za katastarske knjige radi na rješavanju promjena na zemljištu i provođenju istih u katastarskoj evidenciji. • obavlja tehničke poslove - geodetska mjerenja u svrhu evidentiranja promjena na zemljištu i to u obliku, površini i načinu korištenja parcela, snimanja objekata, podzemnih i nadzemnih vodova i drugih objekata, te provodi promjene na planovima i u bazi podataka - katastarskom operatu;

 • priprema rješenja o promjenama na zemljištu i iste provodi u katastarskom operatu;

 • obavlja iskolčavanje raznih objekata i trasa raznih vodova;

 • izdaje kopije katastarskog plana, identifikacije i geodetske snimke;

 • izdaje podloge - situacione planove za potrebe projektovanja;

 • izdaje prepise iz baze podataka

 • izdaje razne potvrde i uvjerenja o evidenciji koja se vodi o zemljištu i pravu na zemljištu za područje Brčko distrikta BiH;

 • po zahtjevu stranaka provodi pravovaljane ugovore i rješenja sudova u katastarskom operatu;

 • po zahtjevu izrađuje prijavne «A» listove, a po potrebi usklađuje stanje u gruntovnici sa stanjem u katastru;

 • vrši poslove komasacije i izlaganje podataka o nekretninama;

 • stara se o trigonometrijskoj, poligonometrijskoj, poligonoj i mreži vezanih tačaka za područje Brčko distrikta BiH;

 • vodi računa o plaćanju naknada za izvršene usluge i korištenje podataka premjera.