Održana sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave


8.11.2011. Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH, na sjednici koja je održana u Brčko Distriktu BiH, podržali su projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“.

Image for news
Državni koordinator za reformu javne uprave Semiha Borovac istakla je da će, pored ispunjavanja mjera iz Strategije reforme javne uprave i novog Revidiranog Akcionog plana 1, realizacija ovog projekta doprinijeti i ispunjavanju općih, kao i posebnih kategorija ciljeva utvrđenih u Strategiji za borbu protiv korupcije 2009 - 2014. godine. Projekat će biti finansiran donatorskim sredstvima i zajednički je za sva četiri upravna nivoa: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH. Aktivnosti koje će biti provedene su, između ostalog, obuke državnih službenika u borbi protiv korupcije, kao i provođenje javne kampanje o ovoj tematici. Projektom je predviđena priprema i štampanje priručnika za zaposlene u organima državne uprave koji će obuhvatiti i oblast etike, integriteta i borbe protiv korupcije, uključujući i uputstvo za izradu antikorupcionih planova institucija. Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, između ostalog, dali su saglasnost i na Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje savremenih odjeljenja za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“. Cilj projekta je osiguranje podrške procesu reforme javne uprave i razvoju državne službe u Bosni i Hercegovini kroz stratešku transformaciju postojeće kadrovske funkcije u pravcu izgradnje modernog sistema i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u institucijama i organima uprave u BiH. Upravni odbor je dao saglasnost i na projektni prijedlog i projektni zadatak "Obuka službenika za odnose s javnošću - faza II". Korisnici ovog projekta su Služba za informisanje Vijeća ministara BiH, Biro za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske, Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, Sektor za informisanje Vlade Brčko Distrikta BiH i službenici za odnose s javnošću institucija Vlada svih nivoa.