Održana 70. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

28.9.2010. - Vlada Brčko distrikta BiH je na 70. redovnoj sjednici donijela Odluku o odobravanju Nacrta zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH. Ovim zakonom propisuje se način držanja i uzgoj pčela, zdravstvena zaštita pčela, stavljanje u promet pčelinjih proizvoda, uslovi za proizvodnju i stavljanje u promet pčelinjih zajednica, matica i matičnjaka i druga pitanja u vezi s pčelarstvom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Image for news

Svrha donošenja ovog zakona je očuvanje biološke raznolikosti flore i faune Bosne i Hercegovine, unapređenje poljoprivredne i voćarske proizvodnje, te zaštita pčele i njene uloge u prirodi  koju ostvaruje oprašivanjem. Prema ovom pravnom aktu pčelarstvom se mogu baviti pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da u radnom ili ugovornom odnosu imaju lice sa položenim pčelarskim ispitom ili lice oslobođeno polaganja pčelarskog ispita i da posjeduju najmanje jednu košnicu sa pčelinjim društvom, pčelarsku opremu i alat; te fizička lica koja imaju položen pčelarski ispit ili su oslobođena polaganja pčelarskog ispita i da posjeduju najmanje jednu košnicu sa pčelinjim društvom, pčelarsku opremu i alat. Razlog za donošenje Zakona je uspostavljenje organizacije u oblasti pčelarstva, prilagođene stanju u ovoj oblasti na području Brčko distrikta BiH, budući da za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje do sada nije postojala zakonska regulativa.

Prijedlog budžeta za 2011. fiskalnu godinu je razmatran i vraćen na doradu uz zaključak da se mora voditi računa o Strategiji razvoja Brčko distrikta, Postizbornom političkom sporazumu te zaključcima koje su donijeli poslanici Skupštine Brčko distrikta prema Nacrtu budžeta za narednu godinu.

Vlada Brčko distrikta je usvojila Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za subvencioniranje dijela troškova za utrošenu električnu energiju određenim kategorijama stanovništva sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH. Za ovu namjenu iz Budžeta Brčko distrikta za tekuću godinu je izdvojeno 700.000 KM. Kriteriji za ostvarivanje ovog prava nisu mijenjani u odnosu na prošlu godinu, a zaključeno je da se za sljedeću godinu za ovu namjenu socijalnih davanja moraju izraditi socijalne karte domaćinstava u Brčko distriktu. Pravo na ovu vrstu subvencije imaju penzioneri čija penzija ne prelazi minimum u Federaciji BiH, odnosno 296 KM, ratni vojni invalidi od 1. do 5. kategorije, porodice sa djecom ometenom u psihofizičkom razvoju i lica evidentirana u Zavodu za zapošljavanje do 30. aprila ove godine, i to žene preko 55 i muškarci preko 60 godina starosti, kao i lica u stanju socijalne potrebe. Subvencija za utrošenu električnu energiju će biti dodijeljena samo po jednom od navedenih osnova i po nosiocu brojila.

Članovi Vlade distrikta podržali su i izmijenjenu i dopunjenu Odluku o davanju saglasnosti za vođenje pregovaračkog postupka za nabavku univerzalnog softverskog rješenja za matičnu evidenciju u Odjeljenju za javni registar.