Održana 51. Redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

18.5.2010. godine. Članovi Vlade Brčko distrikta BiH su na 51. redovnoj sjednici jednoglasno podržali Nacrt zakona o porezu na dohodak. Ovo zakonsko rješenje donosi određene izmjene vezane za oporezivanje dohotka u odnosu na raniji način, a koje su u korist Brčko distrikta. Prema ovom zakonu oporezuju se dohoci koje poreski obveznik ostvari od nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala i učešća u nagradnim igrama. Porezni obveznik je dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu.

Image for news

Prihvaćen je i Nacrt zakona o dopunama Zakona o platnim transakcijama Brčko distrikta BiH. Ovaj zakon uređuje poslovanje svih poslovnih subjekata preko fiskalnih računa komercijalnih banaka, čime se povećava disciplina u finansijskom poslovanju i mogućnost kontrole platnih transakcija.

Vlada Brčko distrikta je prihvatila i Odluku o dodjeljivanju sredstava grantova putem Odjeljenja  za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenja za podršku mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama. Komisija koja razmatra pristigle zahtjeve odobrila je grantove organizacijama predviđene analitikom Budžeta Brčko distrikta koje su podnijele finansijski izvještaj o utrošku sredstava za prošlu godinu, a ovom odlukom nisu obuhvaćene organizacije čiji su programi pristigli po javnom pozivu. Ovom odlukom je realizovano oko 50 % sredstava grantova od ukupno 819.000 KM, a u narednom periodu će biti razmatrani novopristigli zahtjevi.

Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu dobio je podršku Vlade Brčko distrikta.

Također, Vlada je dala i pozitivno mišljenje na proces pristupanja međunarodnoj konvenciji za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka, što je dužna Bosna i Hercegovina da podrži kao članica Ujedinjenih nacija.

Vlada Brčko distrikta je podržala inicijativu Policije Brčko distrikta o ponovnom formiranju koordinacionog tijela za suzbijanje bolesti zavisnosti. Dogovoreno je da odjeljenja za zdravstvo i obrazovanje sa Policijom distrikta predlože sastav tog koordinacionog tijela, kao i plan njegovog rada.

Informacija o prijedlozima za izmjenu i dopunu postojeće instrukcije o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko distriktu primljena je k znanju uz zaključak da se izvrši analiza dosadašnje prakse obavljanja javnih nabavki i da  nadležno pododjeljenje sačini prijedlog za eventualne promjene postojećeg stanja u ovoj oblasti u cilju efikasnijeg provođenja postupaka javnih nabavki.