Održana 50. redovna sjednica Vlade Brčko Distrikta BiH


11.5.2010. godine. Vlada Brčko distrikta BiH je na 50. redovnoj sjednici usvojila nacrt Odluke o formiranju tri tima za implementaciju projekta reforme zdravstvenog sistema u Brčko distriktu BiH koji čine operativni, pravni i finansijski tim. U skladu sa programom implementacije ovog projekta izvršiće se pripreme za sticanje preduslova za izdvajanje zdravstva u javnu ustanovu a to će biti sprovedeno na način da će operativni tim koji čine četiri člana koordinirati rad pravnog i finansijskog tima. Rok za izvršenje postavljenih zadataka je sredina juna 2010. godine.

Image for news

Vlada Brčko distrikta je usvojila nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o koeficijentu činova i dodatku na bruto plate policijskih službenika čime su prava po osnovu dodatka na platu službenika Distrikta izjednačena sa pravima koje uživaju policijski službenici u Bosni i Hercegovini. Ovaj pravilnik će se primjenjivati od 2011. godine, po obezbjeđivanju sredstava u budžetu. Na današnjoj sjednici usvojen je nacrt Odluke o određivanju radnih mjesta u policiji Brčko distrikta BiH kojima pripada pravo na veći trajni dodatak na platu a riječ je o policijskim službenicima raspoređenim u Jedinici za podršku i Jedinici za istraživanje ratnih zločina.