Održana 49. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

5.5.2010. godine. Vlada Brčko distrikta BiH je na 49. redovnoj sjednici odobrila nacrte zakona o elektronskoj ispravi i elektronskom potpisu. Tekstovi ovih zakonskih rješenja su rađeni po uzoru na slične zakone u okruženju i za njih su pribavljene sve potrebne saglasnosti nadležnih organa, te će biti upućeni u skupštinsku proceduru.

Image for news

Zakonom o elektronskoj ispravi uređuje se pravo organa vlasti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pravnih lica, samostalnih poduzetnika i fizičkih lica na upotrebu elektronske isprave u poslovnim radnjama i djelatnostima, te u postupcima koji se vode pred nadležnim organima u kojima se elektronska oprema i programi mogu primjenjivati u izradi, prijenosu, prijemu i čuvanju informacija u elektronskom obliku, pravna valjanost elektronske isprave, te upotreba i promet elektronske isprave. Zakonom o elektronskom potpisu uređuje se upotreba elektronskog potpisa u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim postupcima, kao i prava, obaveze i odgovornosti pravnih lica, samostalnih pоduzetnika i fizičkih lica u vezi sa elektronskim sertifikatima na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Amandmani na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom оdgoju i obrazovanju Brčko distrikta BiH su podržani, a odnose se na djecu s posebnim potrebama. U ovu kategoriju djece svrstana su djeca s preprekama u učešću u nastavi i posebno nadarena djeca, te je zaključeno da se razdvoje u dvije kategorije i da stručnjaci odrede primjerene termine. Ovim zakonskim aktom je ustanovljeno 150 časova obavezne nastave u predškolskom obrazovanju, a nedostaju kaznene odredbe za roditelje, odnosno steratelje ako ne ispoštuju ovu normu. I ovaj prijedlog će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada Brčko distrikta je prihvatila i Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godini.

Podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji  ove godine namijenjen je za podsticanje razvoja biljne i stočarske proizvodnje, te kapitalne investicije.

Maksimalan iznos podsticaja koji jedan korisnik može ostvariti po jednoj vrsti proizvodnje ili kapitalnoj investiciji iznosi 30.000 KM, a za više vrsta proizvodnji ili kapitalne investicije iznosi 60.000 KM.

U Zakonu o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji Brčko distrikta BiH je propisano da će se za svaku tekuću godinu donijeti pravilnik  kojim se utvrđuju kriteriji po kojima će se vršiti raspodjela i isplata sredstava izdvojenih budžetom Brčko distrikta BiH za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Pravilnikom se propisuje namjena podsticaja, subjekti koji imaju pravo na podsticaj, postupak za njegovo ostvarivanje, kriteriji za ostvarivanje podsticaja kao i način isplate i obaveze koje korisnik podsticaja mora ispuniti nakon dobivanja podsticaja. Budžetom Brčko distrikta BiH za 2010. godinu na grantovima pojedincima u Pododjeljenju za  poljoprivredu izdvojeno je ukupno  5 miliona KM za ovu svrhu. Zaključeno je da se posljednji put donosi ovakav pravilnik prije nego se utvrdi politika podsticanja poljoprivredne proizvodnje u smislu da bude razvojna, a ne socijalna kako je to dosad bilo. Također, bit će urađena analiza efekata dosadašnjeg podsticaja i na osnovu tih pokazatelja će biti sačinjene eventualne imjene i dopune ovog pravilnika.