Održana 45. vanredna sjednica Vlade Brčko Distrikta BiH


30.11.2011. Vlada Brčko Distrikta BiH je na 45. vanrednoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za 2011. godinu u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Image for news
Prema riječima šefa Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Slavka Matanovića ova sredstva su predviđena za rekonstrukciju i sanaciju individualnih stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica u Brčko Distrikt BiH. Za ove namjene u Budžetu Brčko Distrikta BiH za 2011. godinu obezbjeđeno je 1.535.000 KM. Nakon neuspjelog tendera za nabavku materijala za izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova koji je bio raspisan u okviru ovog projekta, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja predložilo je da se, zbog nedostatka vremena, do kraja tekuće godine za sprovođenje nove procedure javne nabavke za 78 odabranih korisnika umjesto isporuke građevinskog materijala izvrši isplata novčanih sredstava, istakao je Matanović. Pojedinačni iznosi dobijeni su na osnovu predmjera i predračuna radova koji su potrebni da se stambene jedinice dovedu u stanje uslovnosti, a prosječan iznos pojedinačnog granta iznosi oko 19.000 KM. Vlada Brčko Distrikta BiH na današnjoj sjednici donijela je zaključak da se posveti posebna pažnja realizaciji dodijeljenih novčanih sredstava, vodeći računa o pravovremenom i adekvatnom trošenju te da se, ukoliko dođe do nenamjenskog trošenja novca, osigura povrat sredstava uz preduzimanje odgovarajućih pravnih mjera.