Vlada održala 43. redovnu sjednicu

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 43. redovnoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za realizaciju programa samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2024. godini u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Image for news

Za aplikante koji u trenutku podnošenja aplikacije nemaju registrovanu djelatnost, dodijeljeni iznos ne može prelaziti 18.000,00 KM i za aplikante koji u trenutku podnošenja aplikacije imaju registrovanu poslovnu djelatnost, dodijeljeni iznos ne može prelaziti 12.000,00 KM. Sredstva dodijeljena u skladu s ovim programom moraju biti utrošena do 31. 12. 2024. godine. Svrha Programa je doprinos privrednom razvoju Brčko distrikta BiH kroz stvaranje uslova za samozapošljavanje i podizanje preduzetničkog duha na području Brčko distrikta BiH.

Vlada je na sjednici usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za samozapošljavanje u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u iznosu od 500.000,00 KM u korist Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH. Sredstva koja se raspoređuju ovim programom utroška sredstava namijenjena su za realizaciju mjera definisanih Strategijom razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021–2027. godina kao i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta BiH za period              2021–2027. godina.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za realizaciju programa zapošljavanja pripravnika za 2024. godinu u Brčko distriktu BiH, Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu stambenih jedinica u novoizgrađenoj zgradi pripadnicima Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća odbrane u Brčko distriktu BiH, Prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela Vlade Brčko distrikta BiH za praćenje implementacije akcionog plana za provođenje strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021–2026. godine za Brčko distrikt BiH, Program utroška sredstava donacija Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za saradnju u programu prevencije, brige o djeci žrtvama roditeljske zloupotrebe, Prijedlog odluke o dodjeli sredstava donacije Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge za 2024. godinu i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na konsolidovani godišnji izvještaj o realizaciji sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za 2022. godinu s konsolidovanim akcionim planom za 2023. godinu.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2024. godinu, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za polaganje stručnog ispita za učešće u radu van radnog vremena.

Vlada je primila k znanju i informaciju o potraživanju Brčko distrikta BiH od Bobar banke na zahtjev skupštinskog zastupnika Bore Ristića, informaciju o prevazilaženju problema nedostatka ušnih markica za ovce – janjad kao i informaciju o radnim sastancima za identifikaciju stanja u području socijalne zaštite koju je inicirao tim generalne Direkcije Europske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR).