Održana 29. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

6.12.2023. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na 29. redovnoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojila Izvještaj o poslovanju JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2022. godinu.

Image for news

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmir Mujanović naveo je da su se u toku 2022. godine osjetile posljedice epidemije koronavirusa istakavši da će 2023. godina na osnovu dosadašnjih pokazatelja biti reprezentativnija i da će JZU „Zdravstveni centar Brčko“ raditi u punom kapacitetu na zadovoljstvo svih pacijenata.

Razmatran Izvještaj Komisije za procjenu štete od bolesti afričke svinjske kuge

Na današnjoj sjednici članovi Vlade razmatrali su peti izvještaj Komisije za procjenu štete od bolesti afričke svinjske kuge u kojem se nalaze 53 zahtjeva.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Milenko Ninković naveo je da je riječ o iznosu od 562.058, 00 KM.

„Ukupno s prethodnim izvještajima to je iznos od 3.329,528 KM i time smo utrošili sva sredstva koje smo odobrili u budžetu kao i sredstva rezerve u iznosu od milion KM koja su bila predviđena za isplatu štete. Ostalo je još 30 zahtjeva koje će se predložiti Vladi na usvajanje. Također, poslan je i zahtjev za amandmanom u iznosu od 850.000,00 KM za isplatu ukupne štete“, istakao je Ninković.

Utvrđen iznos naknade za zasnivanje prava služnosti u postupku eksproprijacije

Odlukom o utvrđivanju iznosa naknade za zasnivanje prava služnosti u postupku eksproprijacije utvrđena je naknada za zasnivanje prava služnosti u postupku eksproprijacije nekretnina u procentualnom iznosu od 20% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Ostale odluke

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Program utroška sredstava donacija za sponzorstva, odnosno pokroviteljstva gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u iznosu od 160.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju data je saglasnost na Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom za period 2024–2028. i Akcionog plana.

Na prijedlog istog odjeljenja data je i saglasnost Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH za potpisivanje sporazuma o grant sredstvima/implementaciji projekta „Socioekonomska inkluzija (SEI) u Brčko distriktu BiH“.

Članovi Vlade su na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu odobrili tekući transfer te usvojili Program utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda za subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH u iznosu od 310.000,00 KM.

U okviru 29. redovne sjednice imenovan je i predstavnik Vlade Brčko distrikta BiH za člana Konsultativne radne grupe za provedbu revidirane strategije BiH za provedbu aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove utvrđena su radna mjesta od posebnog značaja u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove.

Usvojen je i Zaključak o davanju saglasnosti na dokument „Finansijski okvir za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini“.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost imenovan je član Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

Također, na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje imenovan je i predstavnik Brčko distrikta BiH za člana Upravnog odbora projekta na državnom nivou pod nazivom „Poboljšan kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u BiH“.