Održana 126. redovna sjednica Vlade Brčko Distrikta BiH

21.2.2012.  Članovi Vlade usvojili su, na 126. redovnoj sjednici, Izvod iz tonskog zapisa sa 123. redovne sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH.Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Odluku o imenovanju dva predstavnika Brčko Distrikta BiH za članove Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje BiH u ime Odjeljenja za javnu sigurnost, a na osnovu zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH. Na osnovu Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, Koordinacijsko tijelo BiH za zaštitu i spašavanje čini devet članova iz sastava Vijeća ministara BiH, po pet članova iz sastava Vlada entiteta i dva člana u ime Brčko Distrikta BiH.

Image for news

 

Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na nacrte protokola za implementaciju sporazuma o međusobnoj saradnji između institucija uključenih u proces integrisanog upravljanja granicom BiH.

Ovom odlukom daje se saglasnost na nacrte sljedećih protokola:

1. Protokol o organizaciji i održavanju redovnih i vanrednih sastanaka,

2. Protokol o pružanju stručne i tehničke pomoći i zajedničkom korištenju opreme,

3. Protokol o zajedničkoj obuci.

Članovi Vlade usvojili su Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu utroška sredstava za reprezentaciju i poklone u organima uprave Brčko Distrikta BiH i donijeli zaključak da Vlada što prije razmatra izvještaj Organizacionog odbora o svim aspektima obilježavanja Dana Distrikta.

Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Izvještaj o radu Policijskog odbora za oktobar, novembar i decembar mjesec 2011. godine koji je u navedenom periodu održao dvanaest redovnih sjednica i postupao po određenim predmetima. Policijski odbor je u toku 2011. godine održao ukupno 35 sjednica, sve odluke donesene su u skladu sa zakonom i u zakonski predviđenom roku, a sve evidencije o radu i odlučivanju vođene su u skladu sa odredbama Poslovnika o radu. Vlada Brčko Distrikta BiH primila je k znanju Izvještaj o radu Komisije za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH za 2011. godinu. Razmatrajući Informaciju o nemogućnosti realizovanja planiranih budžetskih sredstava u kapitalnom budžetu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u smislu nemogućnosti rekonstrukcije objekta Mjesne zajednice Mujkići i mogućnosti građenja objekta na drugoj lokaciji, Vlada Brčko Distrikta BiH donijela je zaključak da Odjeljenja stručne i administrativne poslove u saradnji sa Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i Uredom za upravljanje javnom imovinom sagleda mogućnost rješenja problema na ovaj način. Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje, Vlada Brčko Distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o prijedlogu mjera za izlazak iz postojećeg problema odrađivanja pripravničkog staža/zaposlenja laboratorijsko-sanitarnih tehničara, a po prijedlogu poslanice u Skupštini Brčko Distrikta BiH Marije Perkanović.

Razmatrajući Informaciju o popunjenosti kadrova u Odjeljenju za zdravstvo, zaključeno je da Vlada Brčko Distrikta BiH utvrđuje potrebu angažovanja zdravstvenih radnika i saradnika, kao i namještenika nk. radnika - spremačica u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, odnosno Pododjeljenju za primarnu zdravstvenu zaštitu i Pododjeljenju za bolničku zaštitu, tako da Brčko Distrikt BiH zaključi ugovore o djelu sa spomenutim kadrovima za obavljanje poslova i zadataka upražnjenih radnih mjesta i radnih mjesta čiji su zaposlenici odsutni iz nekih od razloga propisanih Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH.