Održana 117. redovna sjednica Vlade Brčko Distrikta BiH

13.12.2011. Članovi Vlade Brčko Distrikta BiH, na današnjoj 117. redovnoj sjednici, usvojili su izvode iz tonskih zapisa sa 114. i 115. redovne sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH. Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Odluku o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve Budžeta Brčko Distrikta BiH za fiskalnu 2011. godinu, za subvencije privatnim preduzećima kao grant za pomoć u sanaciji štete nastale elementarnim nepogodama u 2010. godini na imovini privatnih subjekata.


Image for news
Za ove namjene odobreno je izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od 320.593 KM, odnosno 50% od procijenjene štete nastale u 2010. godini. Sredstva su izdvojena za ukupno 29 privrednih subjekata. U skladu sa Odlukom Vlade o usvajanju Programa utroška sredstava odobrenih Odlukom o usvajanju amandmana na Budžet Brčko Distrikta BiH za 2011. godinu za subvencije privatnim preduzećima kao grant za pomoć u sanaciji štete nastale elementarnim nepogodama u 2010. godini na imovini privrednih subjekata, propisani su uslovi za ostvarivanje prava na nadoknadu štete, a procjenu štete izvršila je imenovana komisija. Ova odluka bit će upućena u daljnju skupštinsku proceduru. Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Prijedlog Odluke o odobravanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2011. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Izmijenjenim Programom odobrena sredstva u visini od 600.000 KM namijenjena za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida će biti dodijeljena korisnicima izabranim od Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odnosno Službe za boračko-invalidsku zaštitu koja ima koordinirajuću ulogu u ovom projektu u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Brčko Distrikta BiH. Odobrena sredstva će biti raspoređena na šest udruženja u jednakim iznosima od po 100.000 KM uz maksimalnu pojedinačnu isplatu do 10.000 KM u programu sanacije, odnosno 25.000 KM u programu rekonstrukcije. Vlada Brčko Distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o realizaciji plana podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini kao i Informaciju o plasiranim poljoprivrednim kreditima, u skladu sa Odlukom o plasiranju novčanih sredstava putem kreditnih linija, s ciljem razvoja poljoprivrede na području Brčko Distrikta BiH.