Održana 116. redovna sjednica Vlade Brčko Distrikta BiH

6. 12. 2011. Na 116. redovnoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH jednoglasno je usvojen Izvod iz tonskog zapisa sa 113. redovne sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH. Razmatrajući Nacrt Zakona o Crvenom krstu Brčko Distrikta BiH, članovi Vlade jednoglasno su odobrili ovaj nacrt zakona koji će biti upućen dalje u skupštinsku proceduru. Vlada Brčko Distrikta BiH također je odobrila Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o elektronskom potpisu Brčko Distrikta BiH i Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o elektronskoj ispravi Brčko Distrikta BiH.

Image for news
Prema ovim izmjenama, spomenuti nacrti zakona će se umjesto od 1. januara 2012. godine, početi primjenjivati od 1. jula 2012. godine. Članovi Vlade jednoglasno su odobrili amandman na Prijedlog Zakona o premjeru i katastru nekretnina u Brčko Distriktu BiH. Ovaj zakon već je prošao prvo čitanje na sjednici Skupštine Brčko Distrikta BiH, a spomenutim amandmanom zakon će se primjenjivati također od 1. jula 2012. godine, s obzirom da nisu ispunjeni svi uslovi za njegovu raniju primjenu. Vlada Brčko Distrikta BiH je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama troškova službenih putovanja zaposlenih u Policiji Brčko Distrikta BiH. Prema riječima šefa Policije Brčko Distrikta BiH Gorana Lujića razlozi za izmjene spomenutog pravilnika su preciziranje hijerarhije prilikom potpisivanja naloga za služeno putovanje i rješavanje isplata dnevnica kada se zaposleni uputi na službeno putovanje ili neku vrstu obuke na duži period, a osigurana mu je ishrana. Prema izmijenjenom Pravilniku, za putovanja koja traju duže od 15 dana prilikom kojih je osigurana ishrana na putovanju, pripadajuća dnevnica nakon 15 dana umanjuje se za 85% do kraja službenog putovanja. Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u periodu od 2009. do 2014. godine u Brčko Distriktu BiH. Akcionim planom predviđena je izgradnja kapaciteta za osnivanje Nezavisnog tijela za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koje će biti nezavisno od zakonodavne i izvršne vlasti u Brčko Distriktu BiH, ali će biti odgovorno za provođenje svih strateških ciljeva obuhvaćenih ovim akcionim planom. Akcionim planom zacrtani su ciljevi koji se odnose na prevenciju korupcije, obrazovanje, obuku i upoznavanje javnosti sa ovom pojavom, provođenje zakonskih regulativa u vezi sa ovom oblašću kao i koordinaciju i provođenje Strategije.
Vlada Brčko Distrikta BiH razmatrala je i primila k znanju i nekoliko informacija i to: Informaciju o sanaciji štete nastale usljed suše u 2011. godini u Brčko Distriktu BiH, Informaciju o uslovima izdavanja dozvola za eksploataciju pijeska i šljunka iz rijeke Save, Informaciju o izvršenoj ekshumaciji pravoslavnog groblja u Brezovom Polju na druge lokacije i Informaciju o sticanju, bez naknade, nekretnine označene kao k.č. broj 490/8, 493 i 508 KO Omerbegovača (privremeni registar).