Održana 115. redovna sjednica Vlade Brčko Distrikta BiH


29.11.2011. Vlada Brčko Distrikta BiH na današnjoj, 115. redovnoj sjednici, jednoglasno je usvojila izvode iz tonskih zapisa sa 111. i 112. redovne sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH. Razmatrajući Nacrt Zakona o crvenom krstu/križu Brčko Distrikta BiH, Vlada Brčko Distrikta BiH donijela je zaključak da se ovaj nacrt zakona vrati na doradu. Članovi Vlade Brčko Distrikta BiH dali su negativno mišljenje razmatrajući Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit uzimajući u obzir mišljenja Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH i Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH.

Image for news
Vlada Brčko Distrikta BiH jednoglasno je usvojila Odluku o imenovanju predstavnika Vlade Brčko Distrikta BiH u Upravljački komitet programa TAB/BAS na osnovu zahtjeva Direkcije za evropske integracije BiH. Ovaj program predstavlja program podrške malim i srednjim preduzećima. Na današnjoj sjednici Vlade jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju predstavnika Vlade za člana delegacije BiH u učestvovanju u pregovorima za zaključivanje sporazuma između BiH i Republike Francuske. U ime Vlade Brčko Distrikta BiH u ovim pregovorima učestvovat će predstavnik Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, s obzirom da se radi o pregovorima u vezi sa oblašću zdravstva, istaknuto je na sjednici Vlade. Razmatrajući Prijedlog odluke o odobravanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za 2011. godinu u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlada Brčko Distrikta BiH donijela je zaključak da se ovaj prijedlog odluke vrati na doradu. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH za septembar i oktobar mjesec ove godine primljen je k znanju. Članovi Vlade Brčko Distrikta BiH također su primili k znanju Informaciju o postupanju u angažovanju pripravnika sa Zavoda za zapošljavanje, s posebnim osvrtom na postupanje po raspisanom javnom konkursu za prijem pripravnika. Ova informacija predložena je i razmatrana je na prijedlog poslanika Skupštine Brčko Distrikta BiH Edina Zaimovića. Informacija je obuhvatila podatke o javnim pozivima koji su se provodili tokom 2009. i 2010. godine. Razmatrajući ovu tačku dnevnog reda članovi Vlade donijeli su zaključak sa devet glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ da se ispita odgovornost menadžmenta Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH i Upravnog odbora u vezi sa načinom zapošljavanja pripravnika. Informacija će biti proslijeđena dalje u skupštinsku proceduru.