Održan sastanak s organizacijama civilnog društva

16.2.2021. Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Nedim Hamzabegović održao je danas u Omladinskom centru sastanak s organizacijama civilnog društva, kako bi ih upoznao s odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH i drugim podzakonskim aktima koji su u pripremi.

Image for news

„Novi zakoni značajno mijenjaju dosadašnju praksu kada su u pitanju grantovi, finansiranja i sufinansiranja različitih projekata u civilnom sektoru. Zakon o budžetu više ne prepoznaje pojam „grant“ i nema više nikakvih direktnih sredstava kada je u pitanju ova oblast osim putem javnog poziva“, rekao je Hamzabegović.

Hamzabegović je istakao da će novi podzakonski akti preciznije regulisati ovu oblast i učiniti transparentnijim utrošak dodijeljenih sredstava.

„Udruženja će nastaviti sa svojim aktivnostima s tim da će se taj prostor koji pripada civilnom društvu morati popuniti na pravi način. Do sada to nije bio slučaj“, rekao je Hamzabegović.

On je istakao da će danas svi biti upoznati s odredbama novih propisa.

„Uz novi pravilnik koji smo pripremili, ponudit ćemo kao prateće dokumente i dvanaest aneksa tako da će NVO i mjesne zajednice dobiti kvalitetne smjernice i ti dokumenti će ih voditi kroz pisanje projektnih prijedloga“, istakao je Hamzabegović.

Hamzabegović je dodao da će ubuduće rezultati rada civilnog sektora morati biti vidljivi.