Održan prvi nastavak 61. redovne sjednice

8.5.2019. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem prvom nastavku 61. redovne sjednice dala je saglasnost na Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Strategije i Akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019–2023. godina.

Image for news

Franjo Stjepanović, vršilac dužnosti glavnog inspektora u Inspektoratu Brčko distrikta BiH, kazao je da Strategija omogućava sigurnost granice BiH, ubrzan i olakšan promet roba preko granice kao i olakšan promet legalnog prelaska granice BiH. 

„Osnova je da se zakonskim propisima omogući i da se ubrza protok ljudi i roba na legalnim graničnim prelazima kao i usluga na legalnim graničnim prelazima što je preduvjet i cilj Evrope da se olakša trgovina. Brčko distrikt BiH je bio obavezan dati saglasnost na ovu Strategiju koju će usvojiti Vijeće ministara BiH i naglašavam da je BiH obavezna donijeti ovaj dokument na osnovu odluke Evropske unije“, kazao je Stjepanović.