Održan nastavak 83. redovne sjednice Vlade

26.8.2020. Vlada Brčko distrikta usvojila je danas u nastavku 83. redovne sjednice Odluku o kriterijima i načinu raspodjele sredstava kao i Odluku o Programu raspodjele sredstava za nabavku udžbenika djeci ratnih vojnih invalida i poginulih boraca s područja Distrikta.

Image for news

Šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Senad Bešić je rekao da je za ove namjene iz ovogodišnjeg budžeta Distrikta osigurano 120.000 KM, te da je taj iznos isti kao i ranijih godina. Bešić je dodao da je pojedinačan iznos sredstava 250 KM te da su korisnici ovog prava, prilikom podnošenja zahtjeva, dužni da Službi za boračko-invalidsku zaštitu dostave  dokaz o plaćenim udžbenicima nabavljenim za tekuću školsku godinu.

„Ova prava mogu da ostvare djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koja su redovno upisana u srednje škole i na visokoškolske ustanove“, pojasnio je Bešić.

Bešić je istakao da se ova prava ne odnose na osnovce jer je po zakonu osnovno obrazovanje besplatno u Distriktu, kao i na one koji ponavljaju školsku godinu, te da je gornja starosna granica korisnika 26 godina.

„Iskustva iz ranijih godina potvrđuju da je ova vrsta prava u opadajućem trendu i zbog te starosne granice to pravo će biti prvo koje će biti ugašeno po prirodi stvari, jer u kratkom periodu više neće biti podnosilaca zahtjeva“, rekao je Bešić. 

Na današnjoj sjednici primljena je k znanju i informacija Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju o projektu koji Evropska unija finansira, a British Council u Bosni i Hercegovini provodi, a koji se odnosi na stipendiranje mladih državnih službenika („EU Scheme for Young Professionals in BiH“). Cilj Projekta je da ojača kapacitete mladih državnih službenika koji rade na poslovima EU integracija i da, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, poveže odjeljenja koja se bave EU integracijama. 

Članovi Vlade usvojili su i Nacrt prijedloga odluke o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove u Brčko distriktu BiH i to Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko kao i Nacrt prijedloga odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja ove visokoškolske ustanove.

Usvojene su i izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i zaključak kojim je dala pozitivno mišljenje na tekst prednacrta Pravilnika o homologaciji vozila. Navedeni prednacrt pravilnika je pripremljen od strane Odjeljenja za javne poslove s ciljem unapređenja zakonodavnog okvira kojim je uređena predmetna oblast. 

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije prvog ciklusa studija. 

Vlada je danas na 83. redovnoj sjednici dala saglasnost na Izvještaj o radu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2019. godinu.