Održan nastavak 66. redovne sjednice

20.9.2019. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas na prijedlog Direkcije za finansije Prijedlog pravilnika o metodama i načinu vršenja analize opravdanosti poreznih i neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH, Prijedlog pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i vođenja Fiskalnog registra Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta uputstva o plaćanju rashoda i izdataka budžetskih korisnika Brčko distrikta BiH te Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period od januara do juna 2019. godine.

Image for news

Odobrene su i Smjernice za izradu Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH. U nastavku 66. redovne sjednice usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju kriterija i procedura za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje projekata Evropske unije i drugih donatora u 2019. godini. Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju sistema horizontalne koordinacije Brčko distrikta BiH u procesu evropskih integracija, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH u Upravno-konsultativni odbor FITO-BiH projekta. Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Nacrt sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i tereta od 12. jula 2004. godine, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu tekućih grantova neprofitnim organizacijama Odjeljenja za javnu sigurnost.