Odobren Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti

8.6.2022. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjem drugom nastavku 57. redovne sjednice odobrila je Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Svrha ovog zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja, smanjenje negativnih uticaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to podsticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije.

Vlada je danas započela i 58. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrala i set zakona koji se odnose na plate i naknade predložene od klubova poslanika Skupštine Brčko distrikta BiH (HDZ, SNSD i SDA) kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta u Odjeljenju za javnu sigurnost na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta u Odjeljenju za javnu sigurnost na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju (PIO Republike Srpske), Prijedlog odluke o imenovanju člana radne grupe pri Ministarstvu civilnih poslova, Komisiji za deminiranje, Centru za uklanjanje mina, za izradu izmjena i dopuna standarda za uklanjanje mina i NUS-a u BiH, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Distrikta za učestvovanje u projektu „Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti slobode izražavanja i informisanja u BiH (EFEX), Prijedlog odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Organizacionog plana Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Organizacionog plana Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Vlada je na sjednici odobrila Smjernice za izradu Nacrta odluke o uspostavljanju registra o dodijeljenim sredstvima za tekuće donacije i finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija, drugih pravnih i fizičkih lica na osnovu javnog poziva u Distriktu i Smjernice za izradu Nacrta odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.   

Vlada je primila k znanju Informaciju u vezi s inicijativom za izmjene sporazuma o socijalnom osiguranju sa Republikom Austrijom i Republikom Hrvatskom u pogledu uvrštavanja Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH kao tijela za vezu za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, Informaciju na zahtjev skupštinskog poslanika Abdulaha Iljazovića kao i Informaciju o statusu naloga za izradu dokumenata prostornog planiranja i izradu projektne dokumentacije zaprimljenih do 1. 6. 2022. godine s procjenom rokova i kapaciteta za završetak istih.