Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove odgovorno je za izvršavanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na:
  • Prostorno i urbanističko planiranje,
  • Izdavanje urbanističkih saglasnosti, izvoda i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja,
  • Zaštitu životne sredine i ekoloških dozvola ,
  • Legalizaciju bespravno izgrađenih objekata,


  • Imovinsko-pravne poslove,
  • Zaštita objekata kulturnog i istorijskog značaja i prirodnog naslijeđa sa aspekta izdavanja urbanističke saglasnosti i utvrđivanja procedure za listu zaštićenih objekata
  • i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.
Za efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja organizuju se slijedeći organizacioni dijelovi:


Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline, u čijem sastavu su dvije službe i to:


Služba za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline i


Služba za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina


Pododjeljenje za imovnsko-pravne poslove.