Usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

3.4.2024. Na trećem nastavku 41. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove odobrene su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o kupcima-proizvođačima i zajednicama obnovljive energije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Na prijedlog istog odjeljenja data je saglasnost za pribavljanje odobrenja za građenje za izgradnju dva poslovna objekta JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH.

Članovi Vlade su u okviru 41. redovne sjednice razmatrali i izjave o fiskalnoj odgovornosti Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove za 2023. godinu.

Nakon održane 41. redovne sjednice, članovi Vlade započeli su i 42. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji.

Usvojen je Izvještaj o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, svih vrsta zaliha materijala i roba, stanja novčanih sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31. 12. 2023. godine.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost odobrena je isplata novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 651.878,00 KM, radi isplatenaknade štete koju je pretrpjelo 24 lica s teritorije Brčko distrikta BiH usljed pojave bolestiafričkesvinjske kuge.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o broju učenika za upis u srednje škole za školsku 2024/2025. godinu te je odobren Program utroška sredstava za dodjelu donacija maturantima srednjih škola za 2024. godinu.

Članovi Vlade su na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobrili Program utroška sredstava za podršku djeci nakon izlaska iz domova za djecu bez roditeljskog staranja za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM. Na prijedlog istog odjeljenja donesena je Odluka kojom se ustanovljava pravo na nabavku lijekova korisnicima stalne osnovne novčane pomoći kao pravo iz sistema socijalne zaštite i procedura za ostvarivanje tog prava.

Na današnjoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove odobrena je i tekuća donacija i usvojen Program utroška sredstava za finansiranje udruženja građana Brčko distrikta BiH proisteklih iz ratova od 1939. godine pa do posljednjeg  Odbrambeno-oslobodilačkog / Domovinskog rata. Na prijedlog istog odjeljenja usvojena je i Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za finansiranje pacijentskih udruženja za 2024. godinu.