Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica

28.7.2023. Odjeljenje za javnu sigurnost objavilo je Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica.