Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Javna rasprava o Zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole - Mirsada Pamukčić

Investitor Mirsada Pamukčić iz Brke, Brčko distrikt BiH, uputila je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH za farmu tovnih pilića u Brci.


Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u utorak 26.10.2010. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama investitora u Brci, Brčko distrikt BiH.