JAVNA I STRUČNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18), razmatrajući Nacrt zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 58. redovnoj sjednici, održanoj 15. januara 2020. godine, donosi Odluku o održavanju javne raspraveo Nacrtu zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Javna i stručna rasprava održat će se 23. januara 2020. godine u 16 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Nacrt zakona možete preuzeti, OVDE.