Izvještaj Inspektorata sa graničnog prelaza u poslednja 24 časa

Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta je na graničnom prelazu Brčko - Gunja
u poslednja 24 časa ukupno donijela 81 rješenja o izolaciji za građane:

Image for news

1. Brčko distrikta za  15 lica

2. Republike Srpske  za  22  lica

3. Federacije BiH  za  44  lica.