Ispunite upitnik „Budžeta za građane”

4.8.2021. „Budžet za građane” Brčko distrikta BiH je dokument za građane koji u kraćoj formi i na jednostavan način pojašnjava osnovne informacije iz budžeta s ciljem što boljeg i kvalitetnijeg razumijevanja Budžeta Brčko distrikta BiH.

Image for news

Kako bi se saznalo mišljenje građana o ovom dokumentu Vlada Brčko distrikta BiH pripremila je kratki upitnik „Prijedloga građana o sadržaju i izgledu Budžeta za građane“ koji možete ispuniti za kraće od 5 minuta i proslijediti na e-mail adresu marko.draganic@bdcentral.net i adnan.murselovic@bdcentral.net.

Cilj je da se vodič kroz Budžet izradi na takav način da bude u potpunosti prilagođen potrebama građana Brčko distrikta BiH.

Upitnik možete preuzeti na ovom linku http://www.vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=b940f9fa-03bb-45be-8e75-c7d95fc38ab5&langTag=bs