Gradonačelnik Brčko distrikta BiH reagovao na pogrešne navode o istraživanju litijuma u Distriktu

U posljednjim danima pojavile su se tvrdnje na pojedinim medijskim portalima da je nakon održanog sastanka gradonačelnika Brčko distrikta BiH prim. dr. Zijada Nišića i glavnog koordinatora Vlade Brčko distrikta BiH Željka Antića s predstavnicima kanadske firme za istraživanje mineralnih sirovina EMX Royalty Corp (Magma Resources d.o.o. – Republika Srbija) Brčko distrikt BiH pristao na izvođenje istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno litijuma, što je izazvalo zabrinutost javnosti.

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH prim. dr. Zijad Nišić odlučno je demantovao ove tvrdnje i naglasio da Brčko distrikt BiH nije dao nikakvo odobrenje za istraživanje i eksploataciju litijuma ili bilo kojeg drugog minerala na ovom području.

„Naglašavam da Distrikt nije dao nikakvo odobrenje za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na ovom području kao i odobrenje za istraživanje i eksploataciju za litijum. Tokom našeg razgovora odmah smo isključili mogućnost toga. Razgovaralo se o nekim drugim rudama, prije svega o uglju, a ne o litijumu. Naš stav je jasan, a to je da Distrikt stavlja „žarko crveno svjetlo“ za takve aktivnosti, a ne „zeleno svjetlo“ kako su neki mediji prenijeli. Litijum je mineral koji je štetan po zdravlje i okolinu te smo odlučni u tome da istraživanja i eksploatacije ovog i drugih minerala neće biti u Brčko distriktu BiH“, kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je također spomenuo i reakcije koje su se dogodile u drugim područjima kada je u pitanju eksploatacija litijuma.

„Važno je napomenuti da najveći proizvođači litijuma nalaze se u Čileu gdje je jedna pustinja odabrana kao lokacija za eksploataciju. Međutim, dokazano je da proizvodnja litijuma zahtijeva enormne količine vode, što rezultira deficitom u količini pitke vode i zagađenjem vodnih resursa. Stoga je inicijativa o istraživanju i eksploataciji litijuma naišla na apsolutno nepristajanje, s obzirom na potencijalne negativne utjecaje na okoliš i zdravlje stanovništva. Slična iskustva su zabilježena i u Srbiji, gdje je kineska firma Rio Tinto bila prisiljena povući dozvolu za rad i prekinuti istraživanja nakon nezadovoljstva građana. Također, slične reakcije su zabilježene i u Loparama i Bijeljini kada je najavljena mogućnost sličnog projekta“, kazao je gradonačelnik.

On je još jednom potvrdio da Distrikt ima jasan stav o ovoj temi te će se, kako je kazao, postarati da kontinuirano vodi aktivnosti očuvanja zdravlja građana i okoline.

„Potvrđujemo svoj stav o očuvanju zdravlja građana i okoline i nastavit ćemo pratiti situaciju i donositi odluke u skladu s najvišim standardima zaštite zdravlja građana i okoline“, naglasio je gradonačelnik.