Gradonačelnik Milić predstavio mjere pomoći privredi i epidemiološku situaciju u distriktu Brčko

31.3.2020. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao da je u Brčkom do danas zabilježeno 1098 lica u izolaciji, od 62 lica koja su testirana na korona virus, dobijeno je 55 rezultata od kojih su 49 negativna, a šest je pozitivnih. Na rezultate za sedam lica se još uvijek čeka.

Image for news

“ Troje novih zaraženih imamo na prostoru distrikta Brčko. Oni su svi smješteni u Bolnici u posebnom dijelu izdvojenom za oboljele od korona virusa. Dva lica koja su došla iz Kliničkog centra u Tuzli imaju početak upale pluća, što se, prema riječima ljekara, može svrstati u srednje tešku kliničku sliku, a jedno lice koje je došlo iz Austrije ima blažu kliničku sliku”, rekao je Milić.

On je dodao da je zdravstveno stanje ženske osobe iz Špionice, za koju je ranije objavljeno da je oboljela, bolje i da se ona oporavlja dok se dva lica koji su identifikovani kao prvi zaraženi u Brčkom osjećaju dobro i nemaju tegoba.

Govoreći o mjerama za pomoć privredi usled situacije nastale u vezi sa korona virusom, a koje su usvojene danas na vanrednoj sjednici Vlade, Milić je rekao će se onim subjektima, pravnim licima i preduzetnicima čiji je rad bio zabranjen refundirati isplata minimalne bruto plate, što znači neto plata u iznosu od 520,00KM sa pripadajućihm porezima i doprinosima na iste za mjesec mart 2020.godine.

Prema kriterijumima, pravo na ovu vrstu refundacije imaju preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice, koja:

a)      imaju sjedište u Brčko distriktu BiH;

b)      su registrovana u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH;

c)       registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčko distrikta BiH;

d)      na osnovu odluka Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta BiH im je zabranjen rad, ili su zbog prirode svog posla i povezanosti sa firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su temeljem drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti.

Gradonačelnik je dodao da pravo na korištenje subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate za obračunate i isplaćene plate za mjesec mart 2020.godine u iznosu od 30% imaju sva ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice, s područja Brčko distrikta BiH, osim onih koji su temeljem ove odluke izuzeta, a radi se o bankama, javnim preduzećima,javnim ustanovama, udruženjima koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH, preduzećima, preduzetnicima i poslovnim jedinicama koji su otkazali ugovor o radu najmanje jednog radnika počev od marta 2020. godine te preduzećima, preduzetnicima i poslovnim jedinicama koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na plate za januar 2020. godine.  

Gradonačelnik Milić je naglasio da se radi o značajnoj finansijskoj podršci privrednom sektoru, prema prvim procjenama od oko 6 000 000 KM.

“Mislim da smo mi kao Vlada prvi izašli sa konkretnim mjerama pomoći našoj privredi. I dalje ćemo pratiti stanje, ne samo sa zdravstvenog aspekta koji je primaran, nego i kroz neke druge mjere da pomognemo rad privrede ali i sve građane na prostoru distrikta Brčko. Ovo je bila prioritetna mjera koju smo razmatrali”, dodao je Milić.

Medijima se obratio i šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić koji se osvrnuo na ranije informacije u medijima a vezane su za oboljele od virusa korona.

Pisić je kazao da je Policija Brčko distrikta BiH zajedno s Tužilaštvom Brčko distikta BiH pokrenula istragu i zatražila uključivanje kolega iz Federalne uprave policije vezano za slučaj koji se odnosi na osobu iz Špionice s prebivalištem u Špionici, a koja je pozitivna na korona virus. 

“Ta gospođa ima zdravstveno osiguranje u Distriktu preko svog supruga koji je fiktivno prijavljen na teritoriji Distrikta, a živi na području Špionice. Bilo je riječi da je bila u staračkom domu i mi smo s kolegama u potpunosti rasvjetlili i prve i druge kontakte gospođe i utvrdili da ona nije boravila u staračkom domu, nego da je boravila u njihovom zajedničkom domaćinstvu na području sela Špionica. Ona se trenutno nalazi u bolnici u Brčkom i identifikovali smo sve kontakte i stavili pod izolaciju ta lica. Napominjem, da za one osobe koje daju netačne informacije Policiji na terenu Policija pokreće krivičnu istragu i lišava slobode takva lica”, kazao je Pisić. 

Ženska osoba koja je preminula jučer u Tuzli, Pisić je kazao, da je ta osoba bila nastanjena u Pelagićevu i da je, također, imala fiktivno prebivalište u Distriktu. 

“Ta osoba je sredinom marta zbog srčanih tegoba primljena u JZU “Zdravstveni centar Brčko” i transportovana je na Kliniku za srce u Tuzlu gdje je operisana, ali oko 24. marta zakomplikovalo se zdravstveno stanje nakon čega je podlegla. Testirana je i na korona virus i ista osoba je bila pozitivna. Također, mi smo identifikovali sve osobe koje su koristile usluge te klinike i donijeli rješenja o izolaciji po zakonskoj proceduri. Inspektorat je izdao rješenja na osnovu potvrđenih informacija koje je Policija Brčko distrikta BiH sprovela”, kazao je Pisić dodajući da su i osobe koje su imale kontakt s osobom koja je došla iz Austrije i pozitivna je na virus izolovane i izdata su im rješenja o izolaciji. 

Kada govorimo o klasteru iz Špionice brzo smo djelovali sa kolegama iz Srebrenika i identifikovali sve kontakte. Osobe koje su kršile izolaciju, a u vezi sus a ovim klasterom, identifikovane su i stavljene u izolaciju i prema takvim osobama, Pisić kaže, preduzimaju se rigoroznije mjere kontrole. 

“Mi smo jučer u toku dana lišili slobode dva lica i zatvorili u kuću i zapečatili kuću. Razlog pečačenja jeste zato što ta lica nisu poštovala mjere izolacije u prethodnom periodu i mi smo uradili onako kako zakon nalaže. Lica nisu zatvorena u kuću u smislu da neće imati ono što trebaju da imaju. Ono što im je potrebno od medicinskog nadzora i drugih namirnica imaju, i utvrđen je način postupanja prema njima”, kazao je Pisić.

On je istakao da će se eventualno procesuiranje fiktivno prijavljenih lica ostaviti za period nakon vanrednih okolnosti, obzirom da je Policija trenutno u punom kapacitetu usmjerena na sprovođenje mjera i naredbi u vezi sa virusom korona.