Finalna lista korisnika javnog poziva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

6.4.2021. Projekat Evropske unije EU4AGRI je 30. jula 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Image for news

Po zatvaranju javnog poziva 30. septembra 2020. godine zaprimljena su ukupno 74 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, općim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.  

Finalna lista, i s aplikantima s područja Brčko distrikta BiH, koji su ispunili kriterije javnog poziva, nalazi se ovdje.