Donesena Naredba o novim procedurama za sprečavanje i suzbijanje korona virusa COVID-19

Komandant Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH na telefonskoj sjednici donio je

Image for news

NAREDBU O PROCEDURAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U PROSTORIMA PRIVREDNIH SUBJEKATA, USTANOVA, INSTITUCIJA I JAVNIH SLUŽBI 

 1. Na ulazu u prostor, na vidnim mjestima, moraju biti postavljena jasna uputstva o ponašanju korisnika i zaposlenika, s navedenim brojem korisnika koji istovremeno mogu boraviti unutar prostora i preporukom za što kraće zadržavanje.
 2. Na ulazu postaviti dez-barijeru i sredstvo za dezinfekciju, uz zaduženje osobe za provođenje dezinfekcije svih osoba koje ulaze.
 3. U objekte kao i prostore pijaca mogu ući i u njima mogu biti osobe isključivo uz obavezno nošenje zaštitnih maski (uključuje svaku osobu).
 4. Tamo gdje je moguće, odvojiti mjesta ulaza u objekte od mjesta izlaza.
 5. Radnici u pravnim subjektima, preduzetnici, fizička lica, zaposleni u institucijama, javnim službama i ustanovama, kao i na pijacama koji u radnom procesu ostvaruju direktan kontakt sa strankama, moraju koristiti zaštitne rukavice. Ostali zaposleni nisu u obavezi korištenja zaštitnih rukavica, ali moraju učestalo koristiti dezinfekciono sredstvo.
 6. Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima reorganizuju proces rada na način da stave na raspolaganje veći broj pristupnih mjesta (šaltera, kasa...) ili produže radno vrijeme.
 7. U svim radnim prostorima kao i na pijacama mora biti osigurano dezinfekciono sredstvo.      Kao dezinfekciono sredstvo preporučuje se 70% alkohol ili preparati hlora.
 8. U prostorima objekata se mora ograničiti broj korisnika – kupaca koji mogu biti prisutni u isto vrijeme, uz obavezu poštovanja fizičkog razmaka od 2 m između svih osoba u prostoriji ili prostoru.
 9. Ispred objekata se mora provoditi mjera fizičkog razmaka od 2 m, između korisnika – kupaca koji čekaju na ulaz.
 10. Obavezno je postavljanje fizičke barijere (pleksiglas, folija i sl.) između radnika i korisnika na svim mjestima gdje je moguće: pultovi, šalteri, štandovi, kase i sl.
 11. Ukoliko uslovi radnih mjesta ne osiguravaju fizičku odvojenost između radnika od 2 m, obaveza je između takvih radnih pozicija postavljenje fizičke barijere.
 12. U objektima gdje se prodaje voće i povrće kao i na pijacama, radnik mora vršiti uslugu odabira i vaganja artikala ili iste pripremiti u vrećice koje će kupci samo vagati.
 13. Redovno, a najmanje dva puta dnevno (sredinom i krajem radnog vremena) vršiti dezinfekciju prostora propisanim sredstvima o čemu treba voditi pisanu evidenciju.
 14. Redovno vršiti provjetravanje kancelarijskih i sličnih prostorija.
 15. Korištena zaštitna oprema radnika odlaže se u posebne vreće za smeće, koje se potom zavežu i detaljno dezinfikuju (poprskaju) dezinfekcionim sredstvom. Nakon 30 minuta sav ovaj otpad se uklanja kao komunalni otpad. Poslodavac je dužan osigurati mjesto za odlaganje iskorištene zaštitne opreme na adekvatan način.
 16. Mjere navedene u predmetnoj proceduri obavezno se moraju provoditi u svim zatvorenimprostorima u kojima se obavljaju djelatnosti kao i na pijacama, a za provođenje svih propisanih mjera odgovorna je odgovorna osoba u pravnom licu, instituciji, javnoj službi i ustanovi, kao i fizičko lice koje obavlja djelatnost.
  Poslodavci su dužni osigurati dovoljan broj zaštitne opreme u zavisnosti od procesa rada i staviti je na raspolaganje radnicima, kao i nadzirati njihovu upotrebu. Obaveza radnika je da provode propisane mjere zaštite.
 17. U slučaju potrebe, u svrhu pojašnjenja provođenja propisanih mjera, telefonom kontaktirati Higijensko-epidemiološku službu JZU „Zdravstveni centar Brčko“ na broj 049 / 490-547.