Donesena naredba o deblokadi zaseoka Peškiri

22.4.2020. Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH, na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH, na telefonskoj sjednici Kriznog štaba donio je naredbu kojom se nalaže Policiji Brčko distrikta BiH da preduzme sve potrebne radnje kojima će se izvršiti deblokada gornjeg dijela zaseoka Peškiri,

Image for news

uzimajući u obzir da je procjenom rizika Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge utvrđeno da se prema kriterijima rizika područje Peškira trenutno može okarakterisati kao područje sa srednjim rizikom širenja zarazne bolesti COVID-19.