Dan žalosti 11. jula u Brčkom

9.7.2021. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić donio je odluku o proglašenju 11. jula 2021. godine Danom žalosti na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade i institucija Brčko distrikta BiH.

Medijske kuće na teritoriji Brčko distrikta BiH i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Brčko distrikta BiH dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.