Brčko Distrikt BiH učesnik projekta Evropske unije "DELTER"


2.12.2011. Cilj projekta "DELTER" koji finansira Evropska unija je obezbjeđivanje podrške Bosni i Hercegovini u ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. U periodu između juna i jula ove godine dvadeset pet općina iz oba entiteta i Brčko Distrikt BiH bili su pozvani da se prijave za učešće u malim demonstracionim projektima. Distrikt je među devet općina koje su dobile podršku u vidu granta za ostvarivanje demonstracionog projekta "Izrada termofasade na objektu Tehničke škole u Brčkom".

Image for news
Zvanična ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju bit će održana u Sarajevu u decembru mjesecu nakon čega će započeti implementacija spomenutog projekta u kojem učestvuje Distrikt.
Projekat "DELTER" se sastoji od četiri komponente: implementacija demonstracionih projekata, izgradnja kapaciteta i stručne obuke, edukacija javnosti i razrada pravnog okvira u oblasti energetske efikasnosti i/ili obnovljivih izvora energije.

2011-12-02-Ucesce_u_Delter_projektu1

U okviru "DELTER" projekta u novembru je organizovana obuka o temi "Upravljanje energijom u općinama" na kojoj su učestvovali predstavnici općina Gračanica, Teslić, Vitez, Zvornik, Banja Luka, Bijeljina i Vlade Brčko Distrikta BiH.