Obuka na temu “ Uprava, učinkovito upravljanje i savremena načela uprave u kontekstu evropskog/europskog upravnog područja”

RESPA u saradnji sa Pododjeljenjem za ljudske resurse  objavljuje poziv na:

Obuka/Radionica na temu  “ Uprava, učinkovito upravljanje i savremena načela uprave u kontekstu evropskog/europskog upravnog područja” (Workshop on Management, Good Governance and Modern Administration Principles in the Context of the European Administrative Space), koja se organizuje u okrilju ReSPA.

Više detalja o samoj obuci/radionici kao i ciljnoj grupi polaznika obuke/radionice, možete pronaći  u programu koji se nalazi u prilogu.

Radionica će se održati u sjedištu ReSPA, Danilovgradu (Crna Gora) ,u vremenu od 27-30. marta 2012. godine.

Obuka/radionica će biti provedena na engleskom jeziku uz simultan prijevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako bude minimalno 3 (tri) učesnika/sudionika koji budu zahtijevali prijevod.

Iz tog razloga molimo kandidate da naznače razinu poznavanja engleskog jezika u prijavnom obrascu i trebaju li simultani prijevod.

Organizator ove obuke snosi troškove ishrane, prijevoza, smještaja i dnevne naknade.

Ukoliko izabrani kandidat otkaže učešće na obuci, a rezervacija putovanja je već izvršena, institucija iz koje kandidat dolazi i ReSPA će zajedno snositi troškove otkazivanja.

Svoje prijavne obrasce slati Amri Ćosović,Viši stručni saradnik za obuku i ocjenjivanje, mail amra.cosovic@bdcentral.net a najkasnije do 01.03.2012. godine.