Obuka na temu: "Ekonomski i socijalni parametri nacionalnih javnih uprava u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji"

RESPA u saradnji sa Pododjeljenjem za ljudske resurse objavljuje poziv na Obuku/Radionicu na temu ”Ekonomski i socijalni parametri nacionalnih javnih uprava u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji” (Workshop on Economic and Social Parametars of the National Public Administrations in the Context of EU Integration), koja se organizuje u okrilju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).
Više detalja o samoj obuci/radionici kao i ciljnoj grupi polaznika obuke/radionice, možete pronaći u programu koji se nalazi u prilogu.
Radionica će se održati u sjedištu ReSPA, Danilovgradu (Crna Gora) ,u vremenu od 13-16. marta 2012. godine.
Obuka/radionica će biti provedena na engleskom jeziku uz simultan prijevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako bude minimalno 3 (tri) učesnika/sudionika koji budu zahtijevali prijevod.
Iz tog razloga molimo kandidate da naznače razinu poznavanja engleskog jezika u prijavnom obrascu i trebaju li simultani prijevod.
Organizator ove obuke snosi troškove ishrane, prijevoza, smještaja i dnevne naknade.
Ukoliko izabrani kandidat otkaže učešće na obuci, a rezervacija putovanja je već izvršena, institucija iz koje kandidat dolazi i ReSPA će zajedno snositi troškove otkazivanja.
Svoje prijavne obrasce slati Amri Ćosović,Viši stručni saradnik za obuku i ocjenjivanje,amra.cosovic@bdcentral.net , a najkasnije do 21.02.2012. godine.