Seminiar na temu: „Harmonizacija domaćih zakona sa pravnom stečevinom EU – Pravni poredak EU nakon Lisabona“

EPLO organizuje besplatan seminar na temu „Harmonizacija domaćih zakona sa pravnom stečevinom EU – Pravni poredak EU nakon Lisabona“

Mjesto održavanje: Prostorije EPLO / Nacionalne škole za javnu upravu u Brčkom, Trg mladih 8a (bivše kino „Oslobođenje“)
Datum i vrijeme održavanja: 19. i 20. decembra 2011. godine u terminu od 12-15h.

Predavač: Profesor Ton van den Brink, Univerzitet u Utrehtu (Holandija)
Ton van den Brink je vanredni profesor institucionalnog prava Evropske unije na Univerzitetu u Utrehtu, a takođe je zadužen i za svakodnevno funkcionisanje Europa instituta. Predaje nekoliko predmeta iz domena prava Evropske Unije u okviru masters programa na temu evropsko pravo, a takođe radi i na Koledžu Univerziteta u Utrehtu, gdje je njegov istraživački rad fokusiran na teme u okviru evropskog ustavnog prava i nacionalnih dimenzija procesa evropskih integracija.
2008. godine, professor Van den Brink je predvodio istraživački projekat u oblasti implementacije zakona Evropske unije za potrebe Ministarstva pravde Holandije. Redovno drži seminare iz oblasti prava Evropske unije za organizacije kao što su Holandski centar za obuku sudija (SSR), Holandska zakonodavna akademija, Holandski institut za odnose sa inostranstvom “Clingendael”, ali i za međunarodne institucije kao što su Univerzitet Bahčešehir (Istanbul, Turska) i Evropski centar za javno pravo (Atina, Grčka). Ton van den Brink je član holandskog Udruženja za evropsko pravo (NVER), Grupe za evropsko javno pravo (EGPL) i Evropskog pokreta Holandija (EBN). Napisao je nekoliko knjiga iz oblasti evropskog prava.

Predavanja će biti održana na engleskom jeziku, uz obezbijeđen prevod. Polaznici će dobiti certifikat o prisustvovanju.

Molimo Vas da potvrdite svoje prisustvo putem elektronske pošte ili telefonom najkasnije do 16. decembra (petak) u 16h.

Informacije:
Tatjana Janković
Trg mladih 8a, Brčko
Telefon/faks: 049 216 664
tjankovic@eplo.eu
www.eplo.eu